IOAPA.DK

IOAPA.DK er en uafhængig forening, der har til formål at fremme kendskabet til Olympisme og Olympisk uddannelse i Danmark, ved at:

  • Iværksætte, gennemføre og koordinere nye eller eksisterende aktiviteter på regionalt/nationalt plan til fremme af Olympismen.
  • Yde støtte og bistand til Danmarks Olympiske Akademis (DOA) arbejde.
  • Deltage aktivt og engageret i International Olympic Academy Participant’s Association’s (IOAPA) arbejde og på dennes sessioner i Olympia.
  • Virke som IOAPA’s sparringspartner på nationalt niveau.
  • Samarbejde med specialforbund og klubber/foreninger om profileringen af det Olympiske i nye og allerede eksisterende aktiviteter.
  • Formidle nyheder, information og fakta om det olympiske via tilgængelige kanaler.

Medlemskab af foreningen er åben for alle, der har deltaget på én eller flere af det Internationale Olympiske Akademis (IOA) sessioner.

IOAPA.DK ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges blandt foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling i november.

Foreningen har eksisteret siden 2003.

Ønskes yderligere information kan henvendelse ske til foreningen på ioapa@ioapa.dk

Skriv en kommentar