IOAs session for unge 2008 (KB)

Mine oplevelser ved den 48. olympiske session for unge deltagere

Her fire måneders tid efter min hjemkomst fra Olympia er de sidste indtryk så småt ved at bundfælde sig. Sikke en oplevelse! Det er svært at få alle indtrykkene ned på et stykke blankt papir, men jeg vil give det et forsøg:

Den ting, der efter hjemrejsen står klarest for mig og har gjort størst indtryk på mig, er mødet med så mange mennesker fra så mange forskellige kulturer – 165 personer fra 94 forskellige lande. Det har været tankevækkende, at nogle af de ting, man (som dansker) tager for givet, forholder sig stik modsat i et andet land. Det har givet anledning til nogle øjenåbende og yderst lærerige samtaler og diskussioner. En pige fra et U-land har i hvert fald svært ved at forstå, at vi i Danmark får 1.000 $ for at studere om måneden, mens hun knap nok kan skaffe mad – på trods af at hun har 2-3 jobs.

Under vores ophold i Olympia har vi været igennem mange spændende emner. For mig var det væsentligste emne det emne, som også overraskede mig mest, nemlig forelæsningen om ”The Humanitarian Ideas of Pierre de Coubertin”. Før jeg ansøgte om at komme med på Olympiske Sessioner, var OL ikke så meget mere end sport for mig. Nu har jeg lært om alle de værdier, der ligger bag sporten.

Formålet med Olympiske Sessioner er at udbrede kendskabet til Olympisme. Og hvad er Olympisme egentligt? Olympisme er en livsfilosofi. Målet er via idrætten at bidrage til en harmonisk udvikling af mennesket med henblik på at fremme oprettelsen af et fredeligt samfund . I ”de gamle dage” var det fx. sådan, at en eventuel krig blev midlertidigt indstillet og erstattet af våbenhvile, mens de Olympiske Lege stod på. Faktisk var der våbenhvile adskillige måneder op til legenes begyndelse, så atleterne kunne få fred til at træne. I nyere tid er situationen som bekendt vendt rundt, og nu aflyses de Olympiske Lege, når der er krig. Jeg synes, at målet med de Olympiske Lege er gået lidt i glemmebogen i vores moderne verden. Det er synd og skam, for vi kunne lære en masse af Pierre de Coubertin.

Det er specielt denne nye viden, jeg har taget med mig hjem fra Olympia. Og det er den viden, jeg vil forsøge at dele med andre, via min daglige færden i sportens verden som udøver, træner og leder. Jeg har fx. allerede skrevet en artikel til dbtu.dk (Danmarks Bordtennis Unions hjemmeside).

Herudover blev jeg helt konkret inspireret af en pige fra Canada, der fortalte om et rigtig godt program i de canadiske skoler. Et program, der får børnene involveret i sport genrelt, samtidigt med at de lærer om de olympiske værdier. Jeg vil undersøge dette program nærmere mhp. at vurdere, om det kan overføres til de danske skoler.

Til sidst nogle få gode råd:

  • Mange af de andre deltagere har mange, mange bytte-ting med (kuglepenne, pins, caps, t-shirts osv), så hvis du er interesseret i den slags, skal du huske at medbringe rigelige mængder (det antal pins man får af DIF rækker ikke langt :o))
  • Det er en god idé at kigge på huskelisten på ioapa.dk
  • Nyd tiden mens du er der, og forsøg at deltage i mest muligt – du kan sove, når du kommer hjem.
  • Prøv at snakke med nogle nye mennesker hver dag, fx. ved at sætte dig og spise med nogle andre end dem, du allerede har snakket med. Jo flere personer, du møder, desto større en oplevelse…

Skriv en kommentar