IOAs session for unge 2008 (AST)

Hvad var det egentlig vi oplevede i Olympia, hvad var vi en del af, og hvad er vi blevet en del af efter hjemkomsten?
Det er nu 3 måneder siden vi returnerede fra Grækenland, og først nu begynder det at gå op for en hvad det var man oplevede – et kaos af mennesker, forskellighed, kulturer, ideer. Et kaos der i løbet af opholdet blev forenet i det olympiske, og således blev en del af et system – et olympisk system!

Det hele startede på IOA-intro mødet i idrættens Hus, hvor vi mødte de andre danskere der skulle repræsentere Danmark i 2008. Her blev vi introduceret for grundlæggende begreber, og fik gode fif fra tidligere deltagere. Alt i alt en god dag, hvor mange spørgsmål blev afklaret. I en af pauserne aftalte undertegnede at rejse til Grækenland 5 dage før den egentlige session startede. Vi fløj således mod Athen d. 6 juni, og tog videre ud på den græske ø Syros.
De 5 dage før sessionen blev brugt dels til at slappe af dels til at forberede os til sessionen i Olympia. Forberedelsen bestod i at læse om såvel de antikke olympiske lege som de moderne lege. De to bøger der blev læst – og som varmt kan anbefales, var:

  • Poulsen, Birte mfl. (2004). Den græske olympiade.
  • Hansen, Jørn (2004). Ringene Samles. En fortælling om den olympiske bevægelse.

Efter 5 dage på Syros tog vi mod Athen, for at mødes med de andre deltagere ved årets session. Det var en meget speciel følelse at være på vej til Athen, hvor vi ikke anede hvad der ventede os, så lidt sommerfugle i maven var der helt sikkert. Forventningerne var selvfølgelig store, og set i bakspejlet blev de til fulde opfyldt.
Som ventet blev det første møde med de andre deltagere det helt store kulturmøde. I alt var der 167 deltagere fordelt på 94 nationer, og det var en meget unik oplevelse at opleve denne forskellighed.
Den officielle åbning af IOA-sessionen foregik på Pnyx-højen (liggende vest for og i kort afstand for Akropolis, se billede), der i antikken var hjemsted for det attiske demokratis højeste organ, folkeforsamlingen. At side på stedet, hvor verdens allerførste demokrati så dagens lys, omgivet af spændte IOA deltagere i deres fineste tøj, det olympiske flag vejende mod aftenhimlen, mens koret sang den olympiske sang var en meget stor oplevelse! Vores rejse var således for alvor begyndt, og det skulle vise sig at blive en uforglemmelig en af slagsen…
De første par dage bød også på en række meget spændende besøg på flere historiske sights. De steder der gjorde det største indtryk var der hvor de vigtigste antikke lege havde foregået – og som kom til at danne grundlag for og være inspiration til de olympiske lege vi kender i dag:

  • Delfi, hvor antikkens mest berømte orakel havde hjemme og hvor der lige som i Olympia blev afholdt sportslege hvert fjerde år.
  • Det gamle Panathinaikos stadium i Athen, hvor den olympiske fakkel blev overrakt til BOCOG (Beijing) i sommer
  • Olympia på Peloponnes, der ligger bare et stenkast fra IOA-akademiet, var af flere grunde en helt speciel oplevelse at besøge. For det første var dette stedet, der har lagt grunden og inspirationen til de Olympiske lege, som vi kender i dag, og er også stedet hvor den olympiske ild tændes. Olympia fungerede også som et religiøst centrum for guden Zeus. En 12 meter høj statue af guld og elfenben, der viste Zeus siddende på sin trone blev regnet som et af de syv underværker i antikken.

Dagene på IOA-akademiet bød på et tætpakket program med interessante, spændende, sjove, hyggelige og lærerige oplevelser fra tidlig morgen til sen aften indeholdende alt fra forelæsninger, gruppediskussioner og sportsaktiviteter.

Der var mulighed for, at deltage i en lang række sports- og idrætsaktiviteter der bestod af alt lige fra morgenyoga til danselektioner eller ultimate. Endvidere blev der afholdt konkurrencer i fodbold, volleyball, tennis, basketball, svømning, atletik og bordtennis – så for den aktive sportsinteresserede deltager var det en uovertruffen mulighed for at spille med og mod folk fra hele verden, med den sammen brændende interesse for sporten.
Foruden de sportslige aktiviteter bestod programmet også af en række spændende forelæsninger fra yderst kompetente professorer. Professorerne kom fra blandt andet Kina, Grækenland, Tyskland, Polen, Frankrig og USA, så der var stor alsidighed i de emner der blev forelæst om. Emnerne der blev forelæst om havde selvfølgelig alle en tæt tilknytning til den olympiske bevægelse og de olympiske lege, hvilket bl.a. var: De antikke lege, demokratiets fødsel, sport og køn, Beijing 2008 og olympisk uddannelse, samt Coubertin og massemediets betydning for udbredelsen af den olympiske kultur.
Efter forelæsningerne var der diskussionsgrupper, hvor 10-15 personer i hver gruppe, diskuterede dagens emner. Det faglige niveau på såvel viden om den olympiske bevægelse som engelskkundskaber var meget forskellig blandt deltagerne, og udbyttet af diskussionerne var således svingende. Man har dog selv mulighed for at højne niveauet ved at bidrage aktivt i debatterne. Yderligere havde vi også gode erfaringer med, at have sat os ind i den olympiske bevægelse inden sessionen, så det kan kun anbefales at man læser noget litteratur inden sessionens start!

Denne tilgang er generelt det helt centrale for, at få et supert ophold på akademiet. Jo mere du “giver af dig selv” som deltager i såvel det sociale liv som de forskellige arrangementer og lektioner, jo mere får du tilbage i form af gode oplevelser, viden og nye venner… Så det gamle ordsprog holder stadig om “Smil til verden og verden smiler til dig” – også i en olympisk sammenhæng!!
Så det gamle ordsprog om “Smil til verden og verden smiler til dig” holder stadig – også i en olympisk sammenhæng!

Det følgende citater er udsnit af en samtale imellem Andreas Schørring og Anders Tinning:

Deltagelsen på IOA-sessionen gav mig en række ting, som jeg kunne tage med tilbage til Danmark. Ud over en masse spændende oplevelser, som jeg altid vil have med mig i “baghovedet”, så gav opholdet mange nye venner og bekendte i hele verden. Desværre kan man ikke holde kontakt med alle deltagere, men nogle håber og regner jeg med, at jeg vil have kontakt med resten af livet…! (Andreas)

Jeg havde i månederne op mod min deltagelse skrevet bachelor opgave om emnet “OL i Beijing/Kina”, så rent fagligt brugte jeg sessionen til at koble nye vinkler til min opgave! Blandt andet havde jeg nogle interessante samtaler med de Kinesiske deltagere og professor Pei fra Beijings universitet, som har speciale i olympisk uddannelse..
Interessant og lidt overraskende var det at professor Pei var interesseret i hvordan humanistiske/olympiske værdier er implementeret stærkt i dansk foreningsliv. Vi snakkede om at foreningerne i realiteten gennemfører den olympiske uddannelse i Danmark – uden dog at være opmærksomme på det. Ved at sammenkoble foreningernes brug af olympiske begreber med det danske skolesystem kan der på sigt skabes en stærk kobling, som dels kan styrke det olympiske begreb, dels kan være med til at sikre berettigelsen af idræt i det danske skolesystem. Det er en interessant tanke, som er en artikel værdig, “Olympisme i Dansk skole og foreningsidræt…”
Fagligt var der mange interessante emner, hvor jeg især hæftede mig ved Beijings betydning for OL, globaliseringen af OL og olympismen, olympisk uddannelse, samt massemediets betydning for organisationen IOC, OL og doping (kommercialisering). (Anders)

Fagligt fik jeg lært en del om de olympiske lege og den olympiske bevægelse, samt hvordan man i forskellige lande ser og relatere sig til de olympiske værdier. Især var det interessant at hører hvordan man i en lang række lande havde implementeret de olympiske værdier og idealer som en central del af idrætsundervisningen i skolen.
Efter min deltagelse på IOA-sessionen i Grækenland er jeg blevet inspireret til at inddrage de olympiske lege og idealer i min undervisning på gymnasiet. I obligatorisk idræt på C-niveau tager det nye forløb i AT (Almen studieforberedelse om “Det perfekte menneske” (for alle skolens 1.g. klasser) udgangspunkt i de antikke olympiske lege og de idealer der var for mennesket den gang.
På idræt-B, der er for de elever der vælger at hæve deres obligatoriske niveau, er der ligeledes blevet indført et forløb om de olympiske lege i antikken og i dag.
Pt arbejdes der på at skolens idrætsdag skal være en mini olympiade, hvor de forskellige klasser kæmper mod hinanden i både individuelle og hold discipliner – samtidig med at der arbejdes for at afholde sportsdagen hvert år, i stedet for hvert tredje år som nu…. (Andreas)

I forbindelse med min deltagelse ved dette års internationale session for unge bragte Dansk Basketball forbund en historie på deres hjemmeside omkring min udtagelse til sessionen. Jeg har før og efter deltagelsen været i forbindelse med Rasmus Vinkel, direktør DBBF, for at følge op på historien…(www.danmarksbasketballforbund.basket.dk) I tiden op til OL i Beijing tog jeg også kontakt til TV2, for at komme ind og fortælle om min oplevelse, men det lykkedes desværre ikke at komme igennem. Derimod lykkedes det at afholde et succesfuldt foredrag på universitet for studerende – et foredrag jeg også gerne stiller til rådighed for DOA/DIF! Derudover har jeg selvfølgelig fortalt om min oplevelse til alle, simpelthen fordi jeg ikke kan lade være (Anders)

At deltage ved dette års session var en kæmpe oplevelse, og en oplevelse der er svær at sætte ord på! Den største oplevelse var mødet med de mange andre deltagere, for det var dem der gjorde det muligt at grine, diskutere, debattere, svede, lave ballade og meget mere. Jeg har fået mange nye venskaber på tværs af landegrænser, og har således fået et stort internationalt olympisk netværk, som jeg kan besøge i fremtiden. Og jeg ved allerede nu at flere af dem kommer i forbindelse med IOC kongressen i 2009 i København (Anders)

For at besvare rapportens åbningsspørgsmål inddrager jeg et uddrag af den afsluttende tale, som jeg afholdte ved sessionens afslutningsceremoni på vegne af sessionens 167 deltagere:

I have told my story of how I will remember the past 14 days, and of course we will all tell our own stories to our friends and families upon our return – but one thing that we share together, is that we all have declared that we will actively promote the values and ideals of the Olympic movement in our daily lives. So as we prepare to say goodbye to one another, be confident that this is not an ending – but rather the beginning of a new chapter for each of us individually and as a group as part of the Olympic community. (Uddrag af tale ved afslutningsceremonien på vegne af deltagerne v/ Anders Tinning.)

Skriv en kommentar