Danske IOA deltagere

IOAs session for unge 2009
Ronja Egsmose
Per Høberg

IOAs session for unge 2008
Kristina Breyen
Andreas Nyboe Schiørring
Anders Voigt Tinning

IOAs session for undervisere 2008
Tanja Christensen
Jesper Franch

IOAs session for unge 2007
Mads-Peter Jannings
Katrine Thoe Nielsen

IOAs session for unge 2006
Marlene Kristensen
Johannes Madsen

IOAs session for unge 2005
Poul Jørgensen
Søren Maribo
Heidi V. Olesen

IOAs post-graduate session 2005
Marianne Stolberg Mølgaard

IOAs session for unge 2004
Poul Broberg
Torben Hoffeldt
Lydia Jørgensen

IOAs post-graduate session 2004
Anders Dyhr

IOAs session for unge 2003
Anders Dyhr
Marianne Stolberg Mølgaard

IOAs post-graduate session 2003
Jakob Staun

IOAs session for unge 2002
Lise Hjortshøj
Kell B. Larsen
Claus Skovbjerg

IOAs session for Directors (member) of Staff 2002
Ole Jacobsen

IOAs session for unge 2001
Klaus Ekselund
Mette Lindstrøm
Anja Thomadsen

IOAs session for unge 2000
Thomas Bach
Mette Frewert
Jakob Staun

IOAs post-graduate session 2000
Thomas Kaptain

IOAs session for unge 1999
Thomas Amstrup
Sofie Ejlersen
Henrik Larsen

IOAs session for unge 1998
Thomas Kaptain
Sanne Laursen
Tommy Mortensen

IOAs session for unge 1997
Martin Hansen
Hanne Nissen
Ane Schmidt Pedersen
Ole Svarrer

IOAs session for unge 1996
Annemarie Kirk
Anne Dorthe Pedersen
Martin Thomsen

IOAs session for unge 1995
John Jørgensen
Pia Laulund
Henrik Sørensen
Vibeke Worm

IOAs session for Directors (member) of Staff 1995
Ole Jacobsen

IOAs session for unge 1994
Pia Jarlstrøm
Merete Lund
Thomas Skærgaard Poulsen

IOAs session for unge 1993
Andreas Kjeldsen
Bjørn Krog
Tove Stadil Thomassen

IOAs session for unge 1992
Dorthe Christensen
Jens Grundahl
Søren Hemansen
Per Martin Sørensen

IOAs session for unge 1991
Lone Jakobsen
Hans Ole Kristensen
Claus Lundin
Ellen Ravn

IOAs session for unge 1990
Birgit Brink Lund
Annette Mikkelsen
Anne-Marie Pless
Susan Roulund
Jette Sørensen

IOAs session for unge 1989
Ulrik Frandsen
Helle Visti Jacobsen
Henrik Lund Jensen
Jens Juul Jørgensen
Per Nakai

IOAs session for unge 1988
Charlotte Frandsen
Thomas Idskov
Peter Mikkelsen
Jytte Vadstrup Nielsen

IOAs session for unge 1987
Eva Wulff Hansen
Erling Joensen
Jens B. Kristensen

IOAs session for unge 1986
Erling Joensen
Birthe Pedersen

IOAs session for unge 1985
Peter Jensen
Britta Riishede

IOAs session for unge 1984
Nina Bjørnholt Larsen
Troels Stubager

IOAs session for unge 1983
Ulrik Eskildsen
Jens Kaiser
Lone Pagh

IOAs session for unge 1982
Jørgen Lorentsen
Lis Puggaard

IOAs session for unge 1981
Ole Nedergaard
Kate Olsen

IOAs session for unge 1980
Poul Frederiksen
Solveig Madsen

IOAs session for unge 1979
Kent Falkenvig
Per Jørgensen

IOAs session for unge 1978
Elsebeth Bisbo
Erling Hesgaard

IOAs session for unge 1977
Keld Ragn Jensen
Birger Peitersen

IOAs session for unge 1976
Poul Brøndfeld
Jens Vedel

IOAs session for unge 1975
Bjarne Ibsen
Jørn Jensen
Martin Tag Sørensen

IOAs session for unge 1973
Axel Jørgensen
Klaus Møller
Per Sonne

IOAs session for unge 1972
Kirsten Brix-Thomsen
Marianne Eilersen
Jørgen Jacobsen
Søren Korbo
Hans-Henrik Svendsen

IOAs session for undervisere 1972
Preben Kristensen

IOAs session for unge 1971
Inga Bendtsen
Tage Benjaminsen
Jens Kristensen
Arne Petersen
Marie-Louise Vind

IOAs session for unge 1969
Esther Eilersen
Karl Eilersen

IOAs session for unge 1965
Kirsten Andersen
Hartvig Carlsen
Andreas Gydesen
Ellen Jørgensen

IOAs session for unge 1964
Henning Hvidemose
Else Krogshede
Kristian Krogshede
Annelise Dam Olesen

Skriv en kommentar