IOAs session for unge 2005 (PJ)

Formålet med min rapport er ikke kun at give en beskrivelse af mit eget personlige udbytte, men beskue sessionen i et større perspektiv, samt give få eksempler på ideer til forbedringer.

Sociale udbytte

I en tale holdt ved afslutningsceremonien blev det nævnt, at vi havde været på en rejse til utrolig mange lande på kun 14 dage, hvilket intet rejsebureau kunne have givet os. Jeg har fået en forøgelse i min viden om andre lande og samtidig fået sat det danske system mere i relief. Jeg har fået nye venner, som jeg vil dele viden med på forskellige områder såsom ideer og konkrete eksempler på, hvorledes Olympisk uddannelse konkret kan praktiseres. De mange knyttede venskaber er på et meget personligt plan men er også et eksempel på, hvordan forskellige nationer og kulturer kan arbejde og være sammen i fordragelighed og knytte nye venskaber.

Det faglige udbytte

Når jeg skal beskrive det faglige udbytte, så sker det i sammenligning med, hvad målet for IOA er. På det afsluttende foredrag skulle vi give vores kritik af foredragene og diskussionsgrupperne. Mit eget kritikpunkt var, at foredragene kun nåede et oplysende niveau, da der blevet givet en masse fakta, men at dette ikke blev anvendt til at fremkomme med spændende problemstillinger, der kunne være basis for diskussionsgrupper. Derved kunne det akademiske niveau starte på et sted, hvor alle kunne være med og efterhånden stige, hvorved der er taget hensyn til de forskellige evner og ressourcer, deltagerne kommer med. Spørgsmålene i diskussionsgrupper blev derfor også er meget en gentagelse af, hvad der blev fortalt på foredragene og af meget generel karakter. (1)

Ovenstående skal ses i relation til min opfattelse, at målet for sessionen ikke var klart. Det er tvivlsomt, om målet er nået, hvis sessionen er at give de mere officielle elementer af den olympiske bevægelse inspiration ud fra rapporten, der er baseret på arbejdet i diskussionsgrupperne. Målet er nok nærmere nået, hvis der er at sikre en basisviden om olympisme, og dermed et forsøg på at sprede visse værdier og rettigheder til hele verdenen. At det var en stor promovering af græsk og vestlig kultur ville præsidenten for akademiet i en personlig diskussion ikke give mig ret i. Målet er nok heller ikke klart, da det er forskelligt, hvad en person fra Mellemøsten og jeg kan anvende sessionen til, hvor jeg bl.a. betragter, at det danske samfund i vid udstrækning allerede bygger på det olympiske budskab.

For et større akademisk udbytte er post-graduate programmet nok nærmere beregnet, men jeg fik stadig et stort fagligt udbytte, da jeg på et menneskelig og samfundsmæssigt plan lærte en masse, hvor jeg ikke kun som person men også som en dansker stadig har meget at lære fra andre og fået inspiration til forbedringer.

Hvad vil jeg anvende opholdet til

Jeg vil anvende opholdet til at viderebringe mine erfaringer, til særligt unge mennesker ved praktiske aktiviteter og foredrag. Andre planer på tegnebrættet er f.eks. artikler i ungdomsblade og dermed forsøge at gøre ansøgerfeltet til ungdomssessionen større. Jeg vil samtidig sammen med medlemmerne af foreningen IOAPA forsøge at udbrede det olympiske yderligere. Derudover vil jeg på et personligt niveau gerne udforske muligheder for at arbejde mere med OL. I den forbindelse har jeg et netværk i andre landes olympiske bevægelser, hvor vi har og vil udveksle erfaringer om, hvordan de nationale olympiske akademier kan udnytte sessionen.

Hvordan kan jeg forbedre den næste danske deltagelse

Jeg mener, at vi blev rigeligt forberedt hjemmefra, men jeg har alligevel et par bemærkninger. Jeg vil bl.a. give Anja Lønbo vores program, sådan det kan sendes som et praktisk eksempel på sessions forløb til interesserede. Vi var meget taknemmelige for at udleveret tøj, men jeg vil anbefale deltagerne at selv få trykt Danmark på, da pengene vil være godt givet ud.

Der er tradition for at tage en gave med, hvor en god ide kunne være et stort verdenskort til at hænge i kantinen eller noget så simpelt som en fodbold.

Alle mine værdier lå fremme, men der var desværre en del, der fik stjålet objekter, hvorved en lille hængelås kunne være praktisk. Yderligere ideer vil jeg sende til de næste deltagere.

Med tak for oplevelsen
Poul Jørgensen

(1) På sessionen blev der dannet en alternativ diskussionsgruppe, hvor kritikpunkter blev diskuteret, hvilket skal udmøntes i en rapport til I.O.A. Det skal nævnes, at der var spændende foredrag og den generelle bedømmelse af session var god.

Skriv en kommentar