IOA

En gang om året afholder det International Olympisk Akademi en session for unge mellem 20 og 35 år. Sessionen afholdes i Olympia, Grækenland, hvor akademiet har til huse. Akademiet er en del at Baron Pierre de Coubertins (faderen til de moderne olympiske lege) midler til at unge idrætsinteresserede kan udveksle erfaringer samt have mulighed for at skabe venskaber på tværs af religion, nationalitet og køn.

Akademiet er placeret på det bjerg, hvor Coubertin fik inspirationen til de moderne olympiske lege. Det ligger som nabo til det antikke olympiske stadion.Vigtigheden af akademiet understregede Coubertin ved at lade sit hjerte begrave på akademiet.
Hver session har et overordnet tema, som skal være med til at belyse et olympisk emne. Uanset sessionens tema bliver der hver gang undervist i Olympisme, som er Coubertins grundlæggende filosofi for den olympiske bevægelse samt de olympiske leges historie. Indføringen tjener blandt andet til at danne et fælles grundlag for diskussioner.

Hver dag er der 2-6 forelæsninger som afholdes i et konferencelokale. Efter forelæsningerne går man ud i en diskussionsgruppe. Diskussionsgruppen er består af ca 15 mennesker, der tilsammen repræsentere alle kontinenter. Hver gruppe får udleveret nogle spørgsmål, der skal besvares skriftligt. Efter den første uge afrundes første diskusionsrunde kaldet A-cycle med at gruppen udvælger en person, der inde i fordragssalen skal fremlægge, det som gruppen er kommet frem til. Den næste uge afrundes ligeledes B-cycle på samme måde. Alle konklusionerne samles og udgives i bogform, som blandt andet bliver sendt til den Internationale olympiske kommite.

Udover at deltage i diskussionsgruppen, så skaber rammerne på akademiet mange situationer, hvor man oplever hinanden på nye måder gennem sportsaktiviteter. På den måde bliver der skabt en atmosfære, der gør det nemt at skabe nye venskaber samt få gang i gode diskussioner om alt mellem himmel og jord.

Det er meget forskelligt, hvilke udvælgelseskrav det enkelte land benytter. I Danmark kan alle i aldersgruppen 20-35 år ansøge Danmarks Olympiske Akademi (DOA) om at deltage. En gang om året bliver der opslået en ansøgningsfrist samt en kort beskrivelse af årets tema. Det offentliggøres på DIFs hjemmeside og omtales her på www.ioapa.dk.

Der udvælges hvert år 3 unge danskere til at repræsentere Danmark – heraf mindst en af hvert køn.

Sessionen afholdes almindeligvis i juli og/eller august måned. På sessionerne er der deltagere fra mere end 100 lande, der alle har en eller anden tilknytning til idrætens- og sportens verden. På akademiet indlogeres man på sovesale, hvor man bor 5-7 personer eller på tomandsværelser. Akademiet forsøger at sammesætte værelserne på en sådan måde, at så mange kontinenter er repræsenteret som muligt.

Akademiet har en stor spisesal med en kantine, hvor alle måltider indtages.

I løbet af de 16 dage som sessionen varer afholdes der tre social evenings. Her har hvert land mulighed for at komme med et indslag af maks. 5 minutters varighed, der på den ene eller anden måde viser noget traditionelt for det enkelte land. Danmark har tradition for at gå sammen optræde sammen med de andre nordiske lande ved social evenings.

Udover forelæsningerne arrangeres der turnering i: fodbold, basketball, volleyball, tennis, bordtennis, svømning og atletik. Derudover er der undervisning i dans (tango), poesi og billedkunst. En af de sidste aftener er der ”art happening”, hvilket betyder, at de som har deltaget i nogle af de kreativeprojekter viser, hvad de er kommet frem til.

Inden selve sessionen begynder er der rundvisning på Akropolis i Athen, Delfi, det Antikke Olympiske Stadion og det Olympiske musem.

Skriv en kommentar